This Works

In maart 2020 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar (2020-2023) aangegaan in het ondersteunen van Stichting Art in Redlight met het uitrollen en doorontwikkelen van het project ‘This Works’.

Organisatie

This Works is een nieuw initiatief van Stichting Art in Redlight, die als doel heeft om kunstenaars te stimuleren en door middel van ondernemerschap een zelfstandige beroepspraktijk op te laten bouwen. This Works is een informeel en dynamisch platform voor en door professionele kunstenaars waarin vakinhoudelijke ontwikkeling en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staan. Door een lidmaatschap aan te bieden voor een programma van workshops, masterclasses, spreekuren en netwerkmomenten wil This Works kunstenaars de handvatten bieden hun economische positie te analyseren, te versterken, te verduurzamen en ondernemerschap te stimuleren.

Resultaat

De kunstwereld is aan verandering onderhevig. Het traditionele galeriemodel is niet langer de enige optie voor de kunstenaar. Subsidies nemen af. Het bedrijfsleven wordt daarentegen (financieel) steeds actiever in de kunsten en de online markt ontwikkelt zich. Deze veranderende kunstwereld vraagt om meer initiatief en ondernemerschap van kunstenaars zelf. Met This Works wil de organisatie kunstenaars handvatten meegeven om in te spelen op deze veranderende kunstmarkt, om het ondernemerschap te versterken en daarmee hun kwetsbaarheid verminderen. Iets wat veel kunstenaars tijdens hun opleiding zeer beperkt of niet hebben geleerd. Deelnemers ontwikkelen door het programma (soft) skills, organisatorische vaardigheden, vergroten hun netwerk en wisselen kennis en ervaring uit.

Samenwerking

Met de steun van Egeriado kan Stichting Art in Redlight ‘This Works’ opbouwen, doorontwikkelen en in het Nederland uitrollen. Met This Works werkt de stichting toe naar een duurzaam verdienmodel waarin afhankelijkheid van subsidie en sponsoring afneemt. In 2023 wordt This Works gefinancierd uit eigen middelen.

Zie meer informatie op: https://thisworks.club/

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.