Werkwijze

Selectiecriteria

Binnen alle activiteiten blijven we graag dichtbij Egeria’s kernwaarden. Zodoende selecteren we projecten op basis van de volgende kernwaarden.

Ondernemerschap

  • Wij waarderen een ondernemende mindset: in staat zijn om dwars door vaste omstandigheden heen te kijken, out-of-the-box —denken, het ogenschijnlijk onmogelijke creatief mogelijk maken.
  • Wij ondersteunen projecten met de ambitie om uiteindelijk merendeels (financieel) zelfstandig te opereren.

Ontwikkeling

  • Wij ondersteunen projecten gefocust op een lange termijn impact. Wij ondersteunen ook voor de langere termijn: passend bij het project is een donatie eenmalig of voor meerdere jaren (1-3).
  • Ontwikkeling is een significant aspect van het project, iets werkelijk ‘beter’ willen maken. In de kern gaat het om een versterking van een achtergestelde, minderbedeelde en/of benadeelde situatie.
  • Ontwikkeling betekent ook dat wij investering in die projecten die al een zekere mate van ‘proven concept/track record’ hebben en hulp nodig hebben in de ontwikkeling naar de volgende fase.

Samenwerking

  • Wij willen graag samen tot mooie resultaten komen, waarbij ieder zijn eigen kracht in het geheel brengt.
  • Wij ondersteunen projecten die graag samenwerken en openstaan om gezamenlijk tot de beste uitwisseling van ‘middelen’ te komen.
  • Projecten die zodanig openstaan om met meerdere visies en perspectieven rekening te houden.

Nabijheid

  • Wij houden het dichtbij huis en hart: projecten die aansluiten bij onze werknemers, onze reguliere business en vanuit Nederland opererend.
  • We willen in nabije verbinding zijn; beide partijen moeten gemakkelijk en laagdrempelig contact met elkaar kunnen opnemen.

Aanvraag en selectieproces

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.