Technotrend

In november 2021 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar aangegaan in het ondersteunen van stichting Technotrend met het uitbreiden van het programma ‘Circulair ambachtscentrum’.

Organisatie

Stichting TechnoTrend (STT) focust zich al ruim 10 jaar op ‘Duurzame ontwikkeling door techniekeducatie’ en wil dit op praktische wijze in het onderwijs integreren. STT besteedt aandacht aan Circulaire economie (zwerfafval en afvalscheiding) en energietransitie (energiebesparing, duurzame energie). Zo verzorgt STT programma’s, projecten en workshops voor alle lagen van het onderwijs en aan het onderwijs verwante organisaties. Binnen het thema circulaire economie heeft STT het project ‘circulair ambachtscentrum’ opgezet. Gemeenten staan voor een steeds grotere uitdaging m.b.t. het scheiden van afval en grondstoffen. Zo ook op de milieustraat, door velen geassocieerd met ‘het dumpen van…’. STT ontwikkelt samen met JMA (de Jonge Milieu Advies) mogelijkheden om de ‘klassieke milieustraat’ om te zetten naar een ‘circulair ambachtscentrum’, waarin onderwijs een sleutelrol vervult. Hiermee wordt bewustwording vergroot met het uiteindelijke doel om het gedrag van inwoners te veranderen.

Resultaat

Op de locatie van een circulair ambachtscentrum kunnen leerlingen met doorlopende leerprocessen (lesmodules, programmalijnen, excursies en stage- en werkplekken) alle circulaire thema’s en skills op locatie beleven en leren. Hiermee worden leerlingen gestimuleerd om onderzoekend en hands-on te leren. Ook wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met technische vakopleidingen en worden startups en innovaties gestimuleerd op locatie. STT vervult hierin de makelaarsrol tussen inwoners, gemeente en onderwijs, en ontwikkelt het lesmateriaal dat noodzakelijk is voor het inbedden van de leerprocessen. Zodra een netwerk op en rondom een ambachtscentrum stabiel staat (na ± 3 jaar) trekt STT zich terug in een adviesrol en zijn alle partijen in staat om het traject zelfstandig te dragen.

Samenwerking

Met de steun van Egeriado kan stichting Technotrend de educatieve poot binnen het circulair ambachtscentrum (in eerste instantie in Heerenveen) opzetten, en zorgen voor interne samenhang in de activiteiten. Het circulair ambachtscentrum Heerenveen zal hierbij gaan dienen als testcase. Na jaar 2 worden de learnings uit de testcase vertaald naar andere locaties in Nederland, met uiteindelijk het doel om een brede dekking te behalen bij alle ambachtscentra in Nederland.

Zie meer informatie op: https://stichtingtechnotrend.nl/

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.