Eric Samuels Brusse

Eric Samuels Brusse, Chief Legal Officer (CLO), is in juni 2005 in dienst getreden bij Egeria.

Tot 2005 was Eric werkzaam bij Deloitte in Amsterdam waar hij Nederlandse en internationale cliënten bediende op het gebied van de (internationale) structureringen en financieringen en ‘going concern’ fiscale aangelegenheden.

Eric heeft Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en postdoctoraal belastingkunde aan de Katholieke Universiteit Tilburg gestudeerd. Daarnaast heeft Eric een marketing diploma behaald en diverse juridische, management en financiële cursussen gevolgd bij onder meer het Amsterdam Institute of Finance.

Binnen Egeria is Eric is verantwoordelijk voor de juridische en belastingzaken van Egeria, haar portfolio-ondernemingen en haar fondsen.

Team

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.