United Painting

United Painting

In juli 2019 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar (2019-2021) aangegaan in het ondersteunen van United Painting met een Pan-Europees project binnen de United Painting Academy. In 2022 hebben wij de samenwerking met nog een jaar verlengd ten behoeve van de doorontwikkeling van hun Design Tool.

Organisatie

United Painting is al 16 jaar succesvol in het wereldwijd opzetten van kunstprojecten in kwetsbare gebieden met als doel om duurzame sociale en economische zelfredzaamheid te realiseren. Een zorgvuldige studie van de lokale omstandigheden, nauwe en respectvolle samenwerking met bewoners en organisaties/instanties ter plaatse en deskundige begeleiding zijn cruciaal voor hun projecten. Kunst wordt ingezet als stimulans, een injectie, waardoor er beweging ontstaat en een mentaliteitsverandering teweeg wordt gebracht: de buurt krijgt een gezicht en daarmee de bewoners een stem. Demoralisatie en negativiteit maken plaats voor hoop en optimisme. Concrete verbeteringen voor, in en vàn de buurt – ook op de lange termijn.

Resultaat

In 2021-2022 is er een groot project geweest in samenwerking met en op het Centraal Station in Amsterdam. In dit project is de ontwerpstap geïnnoveerd naar een digitale tool wat co-creatie met de deelnemers daadwerkelijk mogelijk maakt. Co-creatie is altijd één van United Painting’s drijfveren geweest, omdat het de deelnemer op deze manier actief betrekt bij het ‘eigen’ maken van de plek.

Na de succesvolle start van de tool bij het CS is de volgende stap om nader onderzoek te verrichten, de tool door te ontwikkelen en deze gelijktijdig te testen bij minimaal 3 projecten. Deze projecten zullen bij verschillende AZCs in Nederland worden opgezet in samenwerking met stichting Movement on the Ground. Daarna kan de tool worden uitgerold in kampen in Europa.

Samenwerking

Met de steun van Egeriado kan United Painting de design tool door ontwikkelen, testen bij minimaal 3 projecten, en daarna uit te rollen in alle projecten.

Zie meer informatie op: UNITED PAINTING PROJECT – united we paint, divided we fail…

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.