United Painting

In juli 2019 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar (2019-2021) aangegaan in het ondersteunen van United Painting met een Pan-Europees project binnen de United Painting Academy.

Organisatie

United Painting is al 12 jaar succesvol in het wereldwijd opzetten van kunstprojecten in kwetsbare gebieden met een onderscheidende bottom up & action based werkwijze. Een zorgvuldige studie van de lokale omstandigheden, nauwe en respectvolle samenwerking met bewoners en organisaties/instanties ter plaatse en deskundige begeleiding zijn cruciaal voor hun projecten. Kunst wordt ingezet als stimulans, een injectie, waardoor er beweging ontstaat en een mentaliteitsverandering teweeg wordt gebracht: de buurt krijgt een gezicht en daarmee de bewoners een stem. Demoralisatie en negativiteit maken plaats voor hoop en optimisme. Het uiteindelijke doel van deze kunstinterventies is duurzame sociale en economische zelfredzaamheid. Concrete verbeteringen voor, in en vàn de buurt – ook op de lange termijn.

Resultaat

Om de impact nog beter te kunnen sturen, is de ‘United Painting Academy’ opgericht. In de Academy wordt alle kennis verzameld, gedocumenteerd en onderzoek gedaan, met als doel: experimenteren, inspireren en begeleiden. Om projecten voortdurend te verbeteren en anderen in hun kracht te zetten; lokale leiders en rolmodellen handvatten te bieden om te interveniëren in hun eigen buurt en zelfstandig hun leefomstandigheden op een bewezen en duurzame manier te verbeteren.

Samenwerking

Met de steun van Egeriado kan United Painting een Pan-Europees project binnen de United Painting Academy opzetten. Hiermee realiseert United Painting niet alleen vijf visuele interventies, maar wordt vooral de kennis aan lokale stakeholders overdragen om verduurzaming van de projecten mogelijk te maken. Daarbij dienen de vijf interventies als casestudy binnen de United Painting Academy, zodat anderen in de wereld ook de Favela methode direct kunnen toepassen.

Zie meer informatie op: https://favelapainting.com/

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.