Refugee Company

In 2019 is Egeriado een samenwerking van 1 jaar aangegaan in het ondersteunen van het Re-Start programma binnen Refugee Company. In 2020 hebben wij de samenwerking met nog een jaar verlengd.

Organisatie

Refugee Company is in 2015 gestart met als doel vluchtelingen te helpen om economisch en sociaal onafhankelijk te worden. Uit onderzoek blijkt dat het beste is om in een vroeg stadium te starten met economische integratie, zelfs als mensen nog in procedure zijn. Refugee Company laat mensen vanaf dag één actief zijn in leerwerktrajecten en helpt om een netwerk en portfolio op te bouwen. Met het Re-Start programma biedt Refugee Company een leer/werk programma aan van 6 maanden tot 3 jaar. Waarbij ook ondersteuning wordt geboden op het gebied van taal, inburgering, persoonlijke ontwikkeling en wellbeing. Het programma begint altijd met een leerwerktraject in de safe spaces van hun social enterprise ‘A Beautiful Mess’.

Met de producten en diensten die ze aanbieden in A Beautiful Mess restaurant, coffeebar and makerspace, dragen ze bij aan een positieve beeldvorming rondom vluchtelingen in onze samenleving. Het is hun streven hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Resultaat

Sinds de oprichting van Refugee Company zijn meer dan 120 mensen doorgestroomd naar banen. In 2018 waren 200 mensen actief in programma’s, 1000 vluchtelingen onderdeel van de community, en zijn 30.000 levens geraakt via deelname, vrijwilligershulp, expert-sessies, gasten en aankoop van producten.

Samenwerking

Met de steun van Egeriado worden 10 trainees binnen het Re-Start programma begeleid in de komende 3 jaar.

Zie meer informatie op: https://www.refugeecompany.com/

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.