Stichting leerKRACHT

In juli 2018 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar (2018-2020) aangegaan in het ondersteunen van twee specifieke projecten binnen Stichting leerKRACHT. In 2020 hebben wij de samenwerking met nog twee jaar verlengd.

Organisatie

Stichting leerKRACHT is in 2012 opgericht met het doel om op een structurele manier de kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken en het hele onderwijs duurzaam beter te maken, door scholen te helpen met het creëren van een verbetercultuur. Hun aanpak zet leraren in hun kracht en creëert kansen voor alle leerlingen. De leerKRACHT aanpak is een doordacht programma met o.a. de volgende leerKRACHT-instrumenten: de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback, en het inhoudelijk betrekken van leerlingen.

Resultaat

Het effect van LeerKRACHT is dat leraren meer plezier hebben in hun werk en minder werkdruk ervaren. Leerlingen voelen zich meer betrokken en hebben meer leerplezier. En het onderwijs op school wordt beter.

Samenwerking

Met de steun van Egeriado kan Stichting leerKRACHT haar methode grootschalig uitrollen zodat in 2022 20% van alle scholen in Nederland kunnen meedoen, wordt de impact op scholen vergroot en door het digitaliseren van materiaal kan leerKRACHT ook na 2022 de beschikbaarheid van haar aanpak voor alle Nederlandse scholen garanderen.

Zie meer informatie op: https://stichting-leerkracht.nl/

Egeriado uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.